Sušice

Památník obětí bezpráví.

Památník obětí bezpráví.

Oblast dnešní Sušice byla osídlena odedávna, jak to dokazují vykopávky z doby haštalské, z dob římských i příchodu prvních Slovanů, dokonce se zde v dobách středověkých i rýžovalo zlato. Samotné město však bylo založeno až roku 1273. Za svůj rozvoj vděčilo v 16. století zdejší Zlaté stezce, ve 20. století pak výrobě zápalek, které město proslavily po celém světě.
Mezi zdejší památky patří arciděkanský kostel sv. Václava  z poloviny 14. století, hřbitovní kostel Panny Marie také ze 14. století, kostel sv. Felixe a kapucínský klášter, který byl založen r. 1654, poutní kaple Anděla Strážce, Voprchovský dům, jenž je dnes sídlem Muzea Šumavy s bohatými sbírkami k dějinám horního Pootaví, historii města a sušického sirkařství.
Mezi další památky patří zdejší radnice, dnes sídlo Městského úřadu, dále pak židovský hřbitov, opevnění nebo zalesněný vrch Svatobor, na jehož vrcholu stojí chata s rozhlednou.

Řeka Otava.
Památník obětí města.
Kaple 14 svatých pomocníků.
Kaplička 14 svatých pomocníků.
  info  
tohle bude zápátí