Fotogalerie Broumovského kláštera

Pohled z klášterního nádvoří. Socha světice. Interiéry dávného kláštera. Východní nádvoří. Nádvoří benediktinského kláštera. Refektář. Část sakristie s epitafem Fabriciovi rodiny a oltářem Nejsvětější Trojice Západní část kláštera. Klášterní knihovna. Zadní část chrámové lodi s varhanami. Pohledem od východu. Chrámová loď. Socha před budovou kláštera. Interiéry kláštera. Oltářem Nejsvětější Trojice v sakristii. Severní část východního nádvoří. Domek v klášterní zahradě. Výjev ukřižování. Kašna na nádvoří. Strop lodi chrámu.. Dům v klášterní zahradě. Klášter benediktinů sv. Vojtěcha. Pohled na kostel sv. Vojtěcha. Strop chrámové lodi. Severní strana kláštera. Varhany a strop hlavní lodi. Svatá Barbora. Knihovna. Nádvoří zdejšího kláštera. Pohled od západu. Pohled na nádvoří. Kostel svatého Vojtěcha. Soška světice. Detail Turínského plátna. Sochy na zdi kláštera. Procházka klášterem. Sochy u klášterní zdi. Jedna ze soch světců. Pohled na dům v klášterní zahradě. Zdobený strop kláštera. Relikviář. Chrámová loď směrem k varhanům. Svatá Apollonia, patronka zubařů. Unikátní dochovaný oděv mnichů. Vstup do kostela sv. Vojtěcha. Záběr z interiérů kláštera. Kostra na chodbě kláštera.

  fotogalerie  
tohle bude zápátí