Vimperk

... na mapě

Zobrazení na mapě

Město Vimperk se rozkládá v údolí řeky Volyňky 16 km severozápadně od Prachatic. Často bývá označováno jako Brána Šumavy a není se čemu divit, leží totiž na samotné hranici krajinné oblasti Šumava, na severním úbočí vrchu Boubína a je sídlem správy zdejšího národního parku i chráněné krajinné oblasti.
Za nejstarší historií Vimperka se musíme v čase vypravit do poloviny 13. století, tehdy zde byl totiž postaven hrad založený k ochraně Zlaté stezky. Jeho podhradí je poprvé připomínáno již roku 1263, v roce 1359 bylo již městečkem. Za husitských válek byl Vimperk roku 1423 husity dobyt a vypálen. Městem se Vimperk stal v roce 1479 a získal také řadu výsad královských měst, byl také opevněn. V roce 1619 bylo město bez úspěchu dobýváno stavovským vojskem. V 17. a 19. století pak několikrát vyhořelo a byla tak poškozena velká část města. Poslední velký požár vzplál v roce 1904 a vyhořelo při něm bezmála celé náměstí.
Nad městem, na místě někdejšího hradu, najdete renesanční zámek. Z městského opevnění z doby po roce 1479 se do dnešních dnů dochovalo několik celistvých úseků, šest válcových bašt a tzv. Černá brána.
Náměstí zdobí dvě kašny z 18. století a na jeho východním okraji stojí původně raně gotický kostel Navštívení Panny Marie, který je jednou z nejstarších staveb města. Pozdně gotická městská zvonice (městská věž) před kostelem pochází z doby okolo roku 1500, nově upravená pak byla v roce 1909. Ve středu města uvidíte několik hrázděných srubových domů s polovalbovými střechami, pocházejí ze 17. a 18. století.
Ve Vimperku se podobně jako v jiných šumavských městech dochovala až do konce 20. století tradice výroby skla. Mezi další tradiční odvětví patří tiskařství, není bez zajímavosti, že již krátce po vynálezu knihtisku zde byly vytištěny první dvě knížky a první kalendáře v Čechách. Tradici má ve Vimperku také zpracování dřeva a textilní výroba.
V současnosti žije ve Vimperku přes 7 tisíc obyvatel.

  info  
tohle bude zápátí