Lnáře

Dřevěná zvonice a kostel Sv. Mikuláše.

Dřevěná zvonice a kostel Sv. Mikuláše.

Osídlení dnešních Lnář sahá hluboko do minulosti, o čemž svědčí četné pozůstatky z doby laténské. První písemná zmínka o Lnářích pak pochází z roku 1318. Český název pochází od kdysi hojně pěstovaného lnu, německý Schlüsselburg pak od legendy, kdy zde byl pradávno vyorán klíč a tuto událost doprovázelo zjevení Sv. Máří. Více než čtyři staletí ve Lnářích sídlila vrchnost pro široké okolí a to původně na Staré Tvrzi a po roce 1670 na pohodlnějším "novém" zámku. Mezi památky obce, která se mimo jiné proslavila i rybníkářstvím, patří:
Stará Tvrz, jenž byla prvně zmíněna v roce 1465 a dnes slouží jako galerie s expozicemi lidových řemesel z okolí i se stálou expozicí skláře Bohumila Eliáše.
Barokní "Nový" zámek z druhé poloviny 17. století stojí vedle Staré tvrze je monumentálním objektem obce a okolí a je svědectvím bohatství a úspěchů rodu Černínů, kteří jej nechali postavit. Za komunistické éry nejprve chátral a poté byl opraven a stal se reprezentačním střediskem československé vlády. Po sametové revoluci byl navrácen původním majitelům, kteří jej zpřístupnili veřejnosti. Mimo jiné se zde nachází muzeum o rybníkářské slávě obce a muzeum kočky. Kamenný most k Novému zámku zdobí sochy světců - sv. Václava, sv. Barbory, sv. Jana Nepomuckého, sv. Vavřince, sv. Šebestiána a sv. Víta.
Jižně nad obcí se tyčí areál kláštera Bosých Augustiánů spolu s kostelem Nejsvětější Trojice z konce 17. a začátku 18. století. V současné době slouží jako psychiatrická léčebna. Mezi další památky patří hřbitovní kostel Sv. Mikuláše, socha sv. Donáta s sv. Jana Nepomuckého na silničním mostě přes Smolivecký potok nebo kaple Sv. Anny z r. 1700.
V současnosti žije ve Lnářích asi 730 obyvatel.

Dvůr ve Lnářích.
Tradiční selské baroko.
Pohled na zvonici a kostel Sv. Mikuláše.
Zvonice u hřbitova.
  info  
tohle bude zápátí