Poutní kostel Lomec

... na mapě

Zobrazení na mapě

Mezi Vodňany a Netolicemi najdete na zalesněném kopečku překrásné poutní místo Lomec, kde stojí kostel Panny Marie. Je vzácným dílem české barokní architektury a dodnes jedním z nejživějších poutních míst. U jeho založení byl šlechtický rod Buquoyů, který v letech 1621–1801 vlastnil panství v nedalekých Libějovicích. Za historií kostela se musíme vypravit do druhé poloviny 17. století. Kníže Filip Buquoy měl tehdy na svých cestách neustále u sebe sošku Panny Marie s Ježíškem. V roce 1685 mu hrozilo utonutí při bouři na moři. V této nelehké chvíli učinil Bohu a Panně Marii slib, že když se zachrání, nechá na svém panství postavit kostel a na oltář umístí tuto mariánskou sošku. Kníže na moři sice nezahynul, krátce nato však zemřel a tak slib splnil jeho syn Filip Emanuel Buquoy. Kruhovou centrální kapli nechal na návrší nedaleko Libějovic postavit v letech 1695–1704.

  info  
tohle bude zápátí