Radomyšl

Rodný dům Bohumíra Lifky.

Rodný dům Bohumíra Lifky.

Poprvé se o Radomyšli dozvídáme v písemné zmínce z roku 1284, kdy je v soupisu majetku Bavorů ze Strakonic zmiňována Radomyšl s farou. V roce 1320 pak daroval faru s kostelem Vilém Bavor ze Strakonic řádu maltézských rytířů. Řád poté v roce 1359 získal i samotnou Radomyšl.
V současné době žije v Radomyšli asi 1130 obyvatel, v roce 2005 byla vyhlášena Jihočeskou vesnicí roku a v roce 2006 byl Radomyšli navrácen titul městyse.
Mezi zdejší památky patří kostel sv. Martina z 12. století, barokní kostel sv. Jana Křtitele z let 1733-1736, k němuž vede křížová cesta se 14 kapličkami, nebo sousoší Blahoslavené Panny Marie z roku 1860.

Průčelí kostela sv. Martina.
Kostel sv. Martina od náměstí.
Sousoší Blahoslavené Panny Marie.
Budova radnice.
  info  
tohle bude zápátí