Strakonice

Památník na osvobození města americkou armádou.

Památník na osvobození města americkou armádou.

Poddanské město Strakonice vzniklo sloučením čtyř malých vesniček: Strakonic, Bezděkova, Žabokrt a Lomu, jeho vývoj začíná ve druhé polovině 12. století, kdy Bovorové začínají budovat místní hrad. Největšího rozkvětu pak dosáhlo město za vlády Bavora II., který byl oblíbencem krále Přemysla Otakara II. Městská privilegia byla Strakonicím potvrzena Bavorem IV. v roce 1367.
Mezi zdejší památky patří kromě Strakonického hradu renesanční kostel sv. Markéty z roku 1583, původně gotický hřbitovní kostel sv. Václava ze 13. století, barokní mariánský sloup na Palackého náměstí, bývalá radnice na Velkém náměstí nebo například budova České spořitelny.
Strakonice proslavil také průmysl a to strojírenský se značkou ČZ nebo textilní zastoupený firmou Fezko. Nesmíme také zapomenout na zdejší pivovar.

Kostel sv. Markéty z roku 1583.
Památník osvobození města.
Barokní rezidence u zdejšího hradu.
Kostel sv. Markéty.
  info  
tohle bude zápátí