Tvrz Kadov

... na mapě

Zobrazení na mapě

Poprvé se o Kadově dozvídáme v písemné zmínce z roku 1352. Tehdejšími majiteli tvrze i vsi byli Řesanští z Kadova a to až do husitských válek. Po husitských válkách byl vlastníkem Bohuslav z Lukavice a Petra Osecký z Brloha. Jeho potomkům, Záborským z Brloha, Kadov patřil až do roku 1650. Rod také stojí za renesanční přestavbou původní tvrze. Dějiny panského sídla končí rokem 1677, tehdy byla tvrz připojena k Bezděkovu a pak ke Lnářům. Tvrz byla v první polovině 19. století změněna na sýpku, v letech komunismu ji pak využívalo zemědělské družstvo. Tvrz odkoupilo občanské sdružení ZOFI Kadov, které tvrz rekonstruuje, zpřístupňuje veřejnosti a pořádá zde výstavy. Navštívit můžete i stálou expozici Jak se dříve žilo na vesnici.

  info  
tohle bude zápátí