Volyně

... na mapě

Zobrazení na mapě

Volyně leží na řece Volyňce v Pošumaví, vznikla u brodu přes Volyňku jako knížecí hradiště v 9. nebo 10. století. Historicky je poprvé doložena již v roce 1271, městem se stala již roku 1299. V první polovině 14. století byla kolonizačním střediskem okolí s řadou městských práv, kupříkladu s právem vařit pivo. V 15. a 16. století došlo ve Volyni k rozvoji řemesel a chovu ovcí, důležitý příjem přinášel také dovoz soli do Čech. Po odklonu obchodních cest v 17. a 18. století se hospodářský růst města zastavil, v této době postihla také Volyni řada požárů, které poškodily její středověký ráz.
Město se původně skládalo ze dvou částí a dodnes má dvě náměstí. Na horním z nich stojí původně renesanční radnice z let 1501 - 1529 a mariánský sloup z roku 1760. Nedaleko od horního náměstí byla v roce 1839 vystavěna empírová židovská synagoga, severně od náměstí stojí gotická tvrz, v jejíchž prostorách je umístěno městské muzeum. V sousedství tvrze uvidíte kostel Všech Svatých.
Na jižním okraji města stojí hřbitovní kostel Proměnění Páně z let 1580 - 1618. Kostel stojí na vrchu Malšička, odkud je pěkný výhled na město. Na nedalekém Děkanském kopci najdete židovský hřbitov s bohatě zdobenými náhrobními deskami.
Ve Volyni bydlí kolem tří tisíc obyvatel, během školního roku pak městečko ožije díky tisícovce studentů dvou středních škol a jedné vyšší odborné.

  info  
tohle bude zápátí