Bechyně

... na mapě

Zobrazení na mapě

Město Bechyně se nachází na dolním toku řeky Lužnice nad jejím soutokem s říčkou Smutnou. Jeho počátky zaznamenal samotný kronikář Kosmas, v 9. století bývalo na místě dnešního města slovanské hradiště a podle našeho kronikáře bylo jedním z nejdůležitějších správních center dávných Čech. V roce 1268 koupil Bechyni král Přemysl Otakar II., který se rozhodl, že zde postaví hrad. Nejvíce se však do historie města zapsali Šternberkové, na něž upomínají náhrobní kameny v klášterním kostele.
Tradice lázní v Bechyni sahá do první poloviny 17. století, specializují se na léčbu pohybového ústrojí s využitím slatiny z nedalekých blat. Od 15. století se v Bechyni rozvíjelo hrnčířství, první keramická dílna tu pak vznikla koncem 19. století. V roce 1884 zde byla otevřena nejstarší odborná keramická škola v Čechách, v níž se vyučuje dodnes.
Mezi památky Bechyně patří kromě zdejšího zámku zejména klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1491. Dominantou náměstí lemovaného historickými domy je děkanský kostel sv. Matěje. Byl postaven na přelomu 13. a 14. století a dnešní podobu získal po přestavbě v roce 1740. Hřbitovní kostel sv. Michala nechal postavit ve druhé polovině 17. století Jan Norbert ze Šternberka. Dnes je využíván jako výstavní a koncertní síň. Nedaleko od něho připomíná zaniklou židovskou komunitu ve městě bývalý židovský hřbitov s náhrobky z druhé poloviny 17. století.
Hasičské muzeum s unikátní sbírkou staré hasičské techniky najdete na náměstí Tomáše Garriguea Masaryka. V prostorách synagogy je otevřeno vůbec první české Muzeum turistiky.
Bechyně není chudá ani na technické památky, v roce 1903 zde vybudoval František Křižík jednu z prvních elektrifikovaných železnic v Rakousko-Uhersku, elektrickou dráhu Tábor – Bechyně. Vyhlídkové jízdy původní soupravy se zde konají v letní turistické sezóně. Hluboké údolí Lužnice ve výšce 50 metrů nad řekou je překlenuto odvážným obloukem železobetonového mostu, kterému nikdo neřekne jinak než Bechyňská duha.
V Bechyni žije necelých 6 000 obyvatel, je známa zejména svou keramikou a lázněmi. Historické jádro města je jednou z nejcennějších městských památkových zón v Česku.

  info  
tohle bude zápátí