Tábor

Jihozápadní část Žižkova náměstí.

Jihozápadní část Žižkova náměstí.

Jméno města Tábora je odvozeno od hory Thabor u Nazaretu a byl založen husity roku 1420. Jeho zakladatelé chtěli založit nové společenství lidí, odmítali tehdejší zákony a chtěli se řídit pouze zákonem Božím. Noví obyvatelé odevzdávali veškerý svůj majetek do kádí na náměstí a tento majetek rozdělovali mezi obyvatele podle jejich potřeb. Občané tohoto společenství se nazývali táboři.
Obec Tábor měla od počátku vlastní vojsko, které provádělo úspěšné výpady do okolí, dobylo a vyplenilo řadu klášterů a uloupený majetek se stal jejich podstatným zdrojem příjmů. S nepřáteli zacházeli husité stejně nelítostně jako vojska katolická s nimi.
Původní společenský řád vydržel v Táboře jen asi půl roku, poté začali táboři vybírat dávky od poddaných podobně jako tehdejší feudální vrchnost.
A nyní několik dat z další historie Tábora:
Královským městem je Tábor od roku 1437, v roce 1492 pak byla vybudována vodní nádrž Jordán. Chrám Proměnění Krista Pána na hoře Tábor byl dokončen v roce 1512, dvacet let poté bylo město postiženo velkým požárem. V roce 1648 byl dobyt Švédy.
Mezi lety 1750 a 1848 byl Tábor krajským městem. V roce 1862 zde bylo otevřeno reálné gymnázium, první škola tohoto typu s českým vyučování v Rakousku-Uhersku.
V poslední čtvrtině 19. století probíhá výstavba táborského Nového města.
Dnes je Tábor druhým největším městem v Jihočeském kraji a žije zde 37 tisíc obyvatel, památková rezervace v centru města je centrem turistického ruchu a láká zejména milovníky české historie.

Žižkovo náměstí se Starou radnicí.
Socha Jana Žižky z roku 1884.
Kostel Proměnění Páně na hoře Tábor.
Budova městského úřadu.
  info  
tohle bude zápátí