Braunův betlém

Klanění pastýřů.

Klanění pastýřů.

Nedaleko Kuksu najdete v lese soubor soch od Matyáše Bernarda Brauna, tomuto souboru nikdo neřekne jinak než Betlém. Výjimečné sochařské dílo vznikalo v letech 1717 až 1732 a bylo vytesáno do zdejších pískovcových skalních útvarů. Bylo financováno Františkem Antonínem Sporckem a podíleli se na něm významní umělci českého baroka. Jeho hlavním motivem jsou světci a postavy z Bible. Sochy jsou umístěny v Novém Lese a vytvářejí s krajinou unikátní harmonický celek.
Bohužel se do dnešních dnů zachovala jen část původní podoby. K devastaci přispěla příroda i lidští vandalové.
V roce 2002 byl Betlém zapsán mezi Národní kulturní památky České Republiky.

Spící Máří Magdalena.
Vidění Svatého Huberta.
Detail reliéfu klanění pastýřů.
Jákobova studna.
  info  
tohle bude zápátí