Fotogalerie křížové cesty

E. Jilemnická: Trnová koruna. V. Fiala: Slza. Moderní sochařství v krajině. J. Hendrych: Vykoupení. V. Preclík: Katedrála prosby. Lásky bolest. Rouška Veroniky. Pieta. Vykoupení. Svatá rodina. Zvěstování. M. Kotrba: Pieta. S. Hanzlík: Rouška Veroniky. I. Jilemnický: Světlo v temnotách. J. Marek: Lásky bolest. Obelisk. D. Klose: Zvěstování. Katedrála prosby. J. Koblasa: Svatá rodina. Moderní sochařství v přírodě. M. Šarše: Hledač. V. Adamec: Zázrak nanebevstoupení. Hledač. Světlo v temnotách. Zázrak nanebevstoupení. J. Kačer: Obelisk. Brána naděje. Trnová koruna. Příběh utrpení a nadějí. Č. Mudruňka: Krajina kříže.

  fotogalerie  
tohle bude zápátí