Okolí Podkrašovského mlýna:

Krašov

Krašov (1.3 km)

Zřícenina Hradu Krašova se vypíná na ostrohu nad řekou Berounkou jihovýchodně od Kožlan a Kralovic.
Zakladatelem...

... Pohled na řeku Berounku.

Bohy

Bohy (1.5 km)

Víska, jejíž původní jméno je Zbohy, je poprvé písemně připomínána roku 1228. Od 13. století byly po čtyři sta let majetkem pánů z Krašova....

... na mapě.

Rohy

Rohy (3 km)

Tento rozlehlý hospodářský dvůr najdete asi 7 km jihovýchodně od Kralovic v těsném sousedství vísky Bohy. Byl pravděpodobně založen na počátku...

... na mapě.

Všehrdy

Všehrdy (3 km)

Poprvé se o této malé vísce, která leží 8 km jihovýchodně od Kralovic, dozvídáme v písemné zmínce z roku 1229. Nejvýznamnější památkou...

... Kostel sv. Prokopa...

Bujesily

Bujesily (3 km)

Bujesily leží na návrší nad pravým břehem řeky Berounky, první písemná zmínka o obci pochází z roku 1227. V současnosti zde žije asi 60...

... na mapě.

Brodeslavy

Brodeslavy (4 km)

Víska Brodeslav je písemně zmiňována již roku 1144 a její historie je spjata s dějinami nedalekého plaského kláštera, k němuž patřila až...

... na mapě.

Hlince

Hlince (4 km)

V této malebné vísce, o níž první dochovaná zmínka pochází z roku 1361, uvidíte řadu cenných tradičních roubených staveb. Díky tomu byla...

... Pohled na zdejší náves.

Kozojedy

Kozojedy (5 km)

První písemná zmínka o Kozojedech pochází z roku 1352, jejich vývoj je spojen s blízkým hradem Krašovem. Na městečko byly povýšeny roku 1514...

... Barokní kostel sv. Mikuláše.

Lejskův mlýn

Lejskův mlýn (5 km)

Bývalý mlýn leží na levém břehu řeky Berounky pod obcí Hlince. V současnosti je využíván jako malá vodní elektrárna.

... na mapě.


 okolí Podkrašovského mlýna 
tohle bude zápátí