Okolí Podkrašovského mlýna:

Krašov

Krašov (1.3 km)

Zřícenina Hradu Krašova se vypíná na ostrohu nad řekou Berounkou jihovýchodně od Kožlan a Kralovic.
Zakladatelem...

... První patro hradu.

Bohy

Bohy (1.5 km)

Víska, jejíž původní jméno je Zbohy, je poprvé písemně připomínána roku 1228. Od 13. století byly po čtyři sta let majetkem pánů z Krašova....

... na mapě.

Rohy

Rohy (3 km)

Tento rozlehlý hospodářský dvůr najdete asi 7 km jihovýchodně od Kralovic v těsném sousedství vísky Bohy. Byl pravděpodobně založen na počátku...

... na mapě.

Všehrdy

Všehrdy (3 km)

Poprvé se o této malé vísce, která leží 8 km jihovýchodně od Kralovic, dozvídáme v písemné zmínce z roku 1229. Nejvýznamnější památkou...

... Kostel sv. Prokopa...

Bujesily

Bujesily (3 km)

Bujesily leží na návrší nad pravým břehem řeky Berounky, první písemná zmínka o obci pochází z roku 1227. V současnosti zde žije asi 60...

... na mapě.

Brodeslavy

Brodeslavy (4 km)

Víska Brodeslav je písemně zmiňována již roku 1144 a její historie je spjata s dějinami nedalekého plaského kláštera, k němuž patřila až...

... na mapě.

Hlince

Hlince (4 km)

V této malebné vísce, o níž první dochovaná zmínka pochází z roku 1361, uvidíte řadu cenných tradičních roubených staveb. Díky tomu byla...

... Místní náves...

Kozojedy

Kozojedy (5 km)

První písemná zmínka o Kozojedech pochází z roku 1352, jejich vývoj je spojen s blízkým hradem Krašovem. Na městečko byly povýšeny roku 1514...

... Budova školy.

Lejskův mlýn

Lejskův mlýn (5 km)

Bývalý mlýn leží na levém břehu řeky Berounky pod obcí Hlince. V současnosti je využíván jako malá vodní elektrárna.

... na mapě.


 okolí Podkrašovského mlýna 
tohle bude zápátí