Okolí Kralovic:

Mariánská Týnice

Mariánská Týnice (3 km)

Toto poutní místo, o němž první písemná zmínka pochází z roku 1230, je neodmyslitelně spojené s nedalekým cisterciáckým klášterem Plasy....

... Zdejší chrám Zvěstování Panny Marie.

Hodyně

Hodyně (6 km)

Víska Hodyně leží 4 km jihozápadně od Kožlan. Zajímavostí je, že ještě v roce 1923 se jmenovala Hodina, poté došlo k přejmenování na dnešní...

... Pohled od jihovýchodu.

Dřevec

Dřevec (6 km)

O vísce se poprvé dozvídáme v potvrzení majetku plaského kláštera papežem Inocencem IV. z roku 1250. Do historie se zapsala v roce 1680, kdy vedl...

... Náves ve Dřevci.

Kožlany

Kožlany (7 km)

Počátek městečka Kožlan můžeme datovat do doby vlády Přemysla Otakara I.,který zde vystavěl lovčí dvorec. Okolo roku 1230 koupil od královské...

... Muzeum v Kožlanech.

Kozojedy

Kozojedy (9 km)

První písemná zmínka o Kozojedech pochází z roku 1352, jejich vývoj je spojen s blízkým hradem Krašovem. Na městečko byly povýšeny roku 1514...

... Budova školy.

Brodeslavy

Brodeslavy (9 km)

Víska Brodeslav je písemně zmiňována již roku 1144 a její historie je spjata s dějinami nedalekého plaského kláštera, k němuž patřila až...

... na mapě.

Liblín

Liblín (10 km)

Nedaleko soutoku Berounky se Střelou leží Liblín, o němž první písemná zmínka pochází z roku 1180. Ve 13. století byl majetkem kláštera...

... na mapě.

Rohy

Rohy (10 km)

Tento rozlehlý hospodářský dvůr najdete asi 7 km jihovýchodně od Kralovic v těsném sousedství vísky Bohy. Byl pravděpodobně založen na počátku...

... na mapě.

Svatý Hubert

Svatý Hubert (11 km)

U silnice z Jesenice do Čisté stojí v oboře zámek pojmenovaný po patronu lovců svatém Hubertovi. Byl postaven na začátku 18. století Černíny...

... na mapě.


 okolí Kralovic 
tohle bude zápátí