Svatý Hubert

... na mapě

Zobrazení na mapě

U silnice z Jesenice do Čisté stojí v oboře zámek pojmenovaný po patronu lovců svatém Hubertovi. Byl postaven na začátku 18. století Černíny z Chudenic, majiteli petrohradského panství, uprostřed symetricky rozdělené obory. Není bez zajímavosti, že v hubertské oboře vznikly některé básně Jaroslava Vrchlického, který pobýval v letech 1872 – 1875 u svých rodičů v nedaleké Čisté. Černínům patřil zámek až do roku 1945.
Patrový barokní zámeček má základnu pravidelného osmiúhelníka. Na zvoncové střeše je lucerna s osmi okénky a nad ní korouhvička s jelenem. Okna zámku i okénka lucerny směřují do osmi průseků v oboře. Při parforsních honech bývala v lucerně hlídka, která otáčením korouhvičky udávala směr, kudy právě proběhla zvěř.
Zámek je majetkem státních lesů a slouží k ubytování hostů při lovech.

  info  
tohle bude zápátí