Hrad Točník

Jihozápadní brána.

Jihozápadní brána.

Hrad Točník byl založen na konci 14. století jako honosné reprezentační sídlo králem Václavem IV. a to pravděpodobně kvůli požáru sousedního hradu Žebráku v roce 1395. Místo složité přestavby hradu Žebrák, který díky jeho poloze nebylo možné příliš rozšířit, nechal panovník postavit hrad na nedalekém místě, kde tato omezení nebyla, a větší bezpečnost byla další přidanou hodnotou tohoto rozhodnutí. Václav rád často utíkal z Prahy a uchyloval se na své hrady v Křivoklátských lesích. Kromě honů mu Točník vyhovoval i blízkostí významné zemské stezky z Prahy do Norimberka. První léta 15. století byla proto pro Točník zlatou érou. Po Václavově smrti připadl hrad jeho bratru Zikmundovi, ten se zde se ale příliš nezdržoval.
Husitskou revoluci přečkal hrad jako zástava v držení Seinsheimů a později Kolovratů. Byly to rody katolické a hrady Žebrák i Točník se roku 1425 staly terčem husitského útoku, který byl ale neúspěšný.
Ze zástavy hrady vykoupil král Jiří z Poděbrad, obratem je ale převedl loajálnímu Bedřichovi ze Šumburka. Držitelé hradu se poté často měnili a do královských rukou se Točník dostal až začátkem 16. století za Vladislava Jagelonského. O několik desetiletí později je hrad opět zastaven a to Janu z Vartemberka, který jej nechal přestavět v renesančním duchu.
V roce 1556 byl hrad Točník odprodán do dědičného vlastnictví Janu z Lobkovic, Lobkovicové sídlili na Točníku asi půl století, provedli zde řadu renesančních úprav a hrad za jejich éry zažil patrně poslední rozkvět.
Za vlády císaře Rudolfa II. se tehdejší majitel hradu Ladislav Lobkovic zapletl do protihabsburského spiknutí svého bratra Jiřího Popela a jeho majetek propadl koruně. Císař však hrad prakticky neužíval a Točník tak zůstal prakticky neobydlený.
Za třicetileté války se opuštěný hrad často stával úkrytem pro okolní lid. V té době byl také poměrně zdevastován a po válce již nebyl trvale osídlen, od 18. století se hrad nezadržitelně proměňoval ve zříceninu. V roce 1923 prodal Josef Colloredo-Mansfeld hrady Točník a Žebrák Klubu československých turistů, dnes je hrad v majetku státu.

Pohledem z vísky Točník.
Západní část hradu..
Jižní strana hradu.
Čelo královského paláce.
  info  
tohle bude zápátí