Kodská jeskyně

Významné archeologické naleziště.

Významné archeologické naleziště.

17 metrů dlouhá chodba v přírodní rezervaci Koda vznikla destrukcí ukloněných vrstev devonských vápenců působením mrazu.
Jeskyně je významným archeologickým nalezištěm a nálezy dokládají osídlení jeskyně od dob paleolitu až po léta středověku.

17 metrů dlouhá chodba.
Jaro u Kodské jeskyně.
Pohled do chodby.
Jeskyně v rezervaci Koda.
  info  
tohle bude zápátí