Oppidum Stradonice

Příchod od západu.

Příchod od západu.

Oppidum ve Stradonicích bylo jedno z nejdůležitějších keltských oppid na území dnešních Čech. Leželo na náhorní plošině vrchu Hradiště mezi Nižborem a Stradonicemi v nadmořské výšce 380 m.
Začátek keltského osídlení datujeme do poloviny 2. století před Kristem, kdy zde stávala malá neopevněná osada spojená s obchodní cestou podél Berounky. Nejstarší etapa výstavby opevnění proběhla v období kolem roku 120 př.n.l. V době největšího rozmachu pak bylo opevněním chráněno území o celkové rozloze více než 90 ha. Poloha dávného hradiště byla známa nahodilými nálezy mincí a bronzových předmětů, jeho první popis byl vypracován roku 1845. 2. srpna 1877 po náhodném nálezu zhruba 200 kusů zlatých mincí vstoupilo zdejší oppidum znovu do historie.  Okolí zachvátila zlatá horečka a lokalita byla nekontrolovatelně drancována skupinami místních, tehdy převážně nezaměstnaných lidí.  Nejrůznější bronzové a železné předměty, skleněné náramky a korále nebo výrobky z kostí, malovaná a zdobená keramika byly vykupovány starožitníky a sběrateli. Později došla situace tak daleko, že byly dokonce později vyráběny falzifikáty kovových nálezů nebo hliněné a kamenné plastiky fantaskních zvířat.
Detailní vědecký průzkum lokality proběhl celkem třikrát, poprvé to bylo asi dvacet let po zlaté horečce, počátkem dvacátého století. Druhý pak proběhl na konci 30. let 20. století a byl financován z prostředků prezidenta republiky T. G. Masaryka.
Zatím posledním rozsáhlý archeologický výzkum proběhl kvůli stavbě plynovodu v roce 1981. Podařilo se zachytit dvorcový systém a lokalizovat studny nebo cisterny, různé typy obydlí, hospodářských staveb a přístřešků, tvořících dvorce. Do hradiště vedly čtyři brány a branky.
Velká část drobných nálezů z oppida, které na přelomu letopočtu dobyli a vypálili Markomani, se dostala do sbírek významných evropských muzeí i českých muzeí, nejobsáhlejší je pak umístěna v Národním muzeu.

Dramatická obloha nad dávným oppidem.
Na vrcholu dávného oppida.
Kříž na místě nalezeného pokladu.
Výstup na vrchol oppida od západu.
  info  
tohle bude zápátí