Knovíz

Střed obce.

Střed obce.

Lidé žili na místě dnešního Knovíze odnepaměti, podle zdejšího archeologického naleziště je dokonce pojmenována Knovízská kultura doby bronzové ve středních Čechách, která se vyznačovala zejména rozvinutým kovolitectvím.
První písemná zmínka o Knovízi je datována do roku 1088. Tehdy vlastnila pozemky ve vsi vyšehradská kapitula.
Mezi zdejší památky patří kostel Všech Svatých na hřbitově, U severovýchodního okraje vsi uvidíte bizarní pískovcový útvar zvaný Husova kazatelna. Není bez zajímavosti, že v bývalém kině v centru obce má svůj ateliér známý režisér Jan Švankmajer.
V Knovízi žije více než 500 obyvatel.

Kostel Všech Svatých ukrytý za stromy.
Fara.
Pohled na kostel Všech Svatých.
Kostel Všech Svatých na hřbitově.
  info  
tohle bude zápátí