Zámek Nelahozeves

Vstupní risalit v zimě.

Vstupní risalit v zimě.

Příběh zdejšího zámku začíná v roce 1544. Bavor Florián Grispek z Griesbachu za své služby císaři Ferdinand I. získal mnoho peněz, které investovat do stavby svého nového sídla. Pro stavbu si zvolil obec Nelahozeves a to zejména díky blízkosti Prahy. A tak roku 1553 byla zahájena na skalnatém návrší nad řekou stavba zámku inspirovaného sídly italských šlechticů. Kolem roku 1558 bylo dokončeno východní křídlo, následovalo křídlo severní. Poslední křídlo bylo bylo dokončeno po smrti Floriána roku 1588. Čtvrté křídlo již nebylo postaveno kvůli finančním problémům syna Blažeje a tak na jeho místě vznikla provizorní zeď. Ta zde zůstala až do současnosti.
Po Blažejově smrti roku 1620 celé panství zdědila jeho manželka Ofka s dcerou Veronikou. Protože byl Blažej posmrtně připraven o majetek, hrozilo, že o zámek přijdou. Nakonec musely panství rozprodat, aby byly schopny splatit dluhy.
Roku 1623 zakoupila Nelahozeves Polyxena z Pernštejna, žena Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkowicz. Má obrovskou zásluhu o založení Lobkowiczské umělecké sbírky. Protože si však za své sídlo zvolila nedalekou Roudnici, zámek nikdo neobýval. Roku 1648 jej vyplenili Švédové a dříve honosné sídlo začalo sloužit jen jako kanceláře a sklady.
V 60. letech 20. století zde vznikla expozice Středočeské galerie, jejíž perlou jsou zejména slavné Lobkowiczské sbírky.
Zámek byl po roce 1989 vrácen do vlastnictví rodu Lobkowiczů, majitelé zpřístupnili nádherné zámecké prostory a ojedinělou sbírku stovek zajímavých děl.

Zimní pohled na západní průčelí.
Pohled od severu.
Západní průčelí v zimě.
Zimní pohled.
  info  
tohle bude zápátí