Lašovice

Zdejší náves.

Zdejší náves.

Lašovice leží přesně mezi Rakovníkem a Křivoklátem na horním toku a v údolí Lašovického potoka, který se u lašovického nádraží vlévá do potoka Rakovnického. Území dnešních Lašovic bylo v pravěku důležitou stanicí tehdejších lovců. První písemná zmínka o obci pak pochází z roku 1143, její jméno pochází od jména Laš, které bylo domáckou podobou jména Ladislav. V současnosti žije v Lašovicích asi stovka obyvatel, jejich okolí je vyhledáváno zejména cyklisty a je protkáno řadou cyklostezek.

Kaplička.
Pohled na kapličku.
Památník padlých.
Padlí v první světové válce.
  info  
tohle bude zápátí