Lubná

Kostel sv. Jiří.

Kostel sv. Jiří.

Lidé žili na území dnešní Lubné patrně odnepaměti, v okolí obce byly objeveny pozůstatky táboření lovců z mladšího paleolitu.
Jméno obce pochází od slova lub, které označovalo lýko nebo kus kůry. První písemná zmínka o Lubné pak pochází z roku 1057, roku 1357 je zmiňován kostel sv. Jiří.
Za třicetileté války Lubná zpustla a její obnova byla jen pozvolná, její výrazný rozvoj nastal až v 19. století s počátky dobývání černého uhlí a později i surovin pro keramickou výrobu. V roce 1980 byla severozápadně od obce zahájena výroba obkladových dlaždic v závodě Rako III.
V současnosti žije v Lubné asi 960 obyvatel.

Památník padlých.
Kostel svatého Jiří.
Obecní úřad.
Detail zvoničky.
  info  
tohle bude zápátí