Lužná

Ulice Československé armády.

Ulice Československé armády.

Obec Lužná leží asi 3,5 km severovýchodně od Rakovníka, poprvé se o ní dozvídáme v písemné zmínce z roku 1352. Je složena ze dvou částí, z historického jádra a poli oddělené části Lužná II, která se rozkládá u zdejšího nádraží. To je důležitým železničním uzlem pro okolní tratě a jeho součástí je i největší železniční muzeum v Čechách. Mezi další pamětihodnosti patří pozdně barokní kostel sv. Barbory z roku 1749, před nímž najdete kříž z roku 1848 na paměť zrušení roboty, nebo Husův sbor v Lužné II.
Lužná je největší vesnicí Rakovnického okresu, žije zde 1790 obyvatel.

Křížek na památku zrušení roboty.
Pozdně barokní kostel sv. Barbory.
Ulice Čsl. armády.
Hasičská zbrojnice.
  info  
tohle bude zápátí