Mutějovice

Pohled na kostelík svatého Prokopa.

Pohled na kostelík svatého Prokopa.

Na místě, kde leží obec Mutějovice žili lidé odedávna, dokládají to kupříkladu nálezy ze starší doby kamenné nebo z období žárových popelnicových hrobů. Samotná obec byla založena při významné obchodní stezce - Erfurtské, kdy tomu však přesně bylo, nevíme, nejstarší písemná zmínka o Mutějovicích ale pochází z roku 1325.
V současnosti zde žije přes 700 obyvatel, největšími zdejšími památkami jsou kostel sv. Václava a kostelík sv. Prokopa.

Kostelík svatého Prokopa.
Pohled na kostelík sv. Prokopa.
Zdejší kostelík svatého Prokopa.
Kostelík sv. Prokopa ve směru na Kounov.
  info  
tohle bude zápátí