Pavlíkov

Památník padlým...

Památník padlým...

Obec Pavlíkov leží 7 km jižně od Rakovníka, vznikla patrně ve 13. nebo na počátku 14. století. Největší zdejší památkou je kostel svaté Kateřiny postavený v roce 1776 na místě bývalé kaple sv. Vojtěcha ze 14. století.
Nejvíce obec proslavili její rodáci ať už profesor Jirkovský, který vedl Vysokou školu báňskou v Ostravě, fotbalista Jiří Čadek nebo malíř, grafik a spisovatel Jiří Anderle, jehož stálou expozici obrazů, kreseb a grafik můžete navštívit v budově úřadu městyse.
V Pavlíkově žije 620 obyvatel.

Vodník na zdejším rybníku...
Rybník v Pavlíkově.
Průčelí kostela sv. Kateřiny.
Výstavní síň Jiřího Anderleho.
  info  
tohle bude zápátí