Příčina

Křížek ve středu obce.

Křížek ve středu obce.

Poprvé se o vísce Příčina dozvídáme z písemné zmínky z roku 1357. Jméno patrně neznamená důvod nějaké smutné nebo radostné události, ale připomíná návrší, o němž se patrně mluvilo jako o příčné hoře a na kterém je ves situována.
Zajímavostí okolí Příčiny je tzv. zkamenělé stádo, jedná se o několik balvanů v místech bývalých žulových lomů jihozápadně od obce.
V Příčině v současnosti žije asi 170 obyvatel.

Obecní úřad.
Detail textu na křížku.
Pohled do koruny památného jilmu.
Památník padlých.
  info  
tohle bude zápátí