Rakovník

Jedna ze soch na mariánském sloupu.

Jedna ze soch na mariánském sloupu.

Dnešní město Rakovník bylo kdysi dávno osadou, která se jmenovala Rokytka podle stejnojmenné říčky. Jméno Rakovník vzniklo podle pověsti v dobách hladomoru, kdy zoufalá matka několika dětí se rozhodla svým hladovým ratolestem uvařit k večeří ta odporná zvířata, které vylovila z potoka a která budou dozajista jedovatá, když jsou tak ošklivá. Místo, aby však ukončila trápení hladových dětí jejich smrtí, dočkala se ráno jejich spokojenosti. Děti chtěly k obědu zase to dobré masíčko. Ošklivá zvířata byli raci a tehdejší Rokytku zachránili od hladomoru. Proto ji dnes nazýváme Rakovníkem.
Písemně je Rakovník poprvé připomínán v roce 1252 jako sídlo soudu, současné typické dlouhé náměstí získal kolem roku 1300. V této době měl Rakovník statut komorního města, které bylo velmi závislé na momentálním postavení nedalekého královského hradu Křivoklátu.
Erb udělil Rakovníku Vladislav Jagellonský a to v roce 1482, je na něm typický rak.
V 16. století se začaly se stavět kamenné hradby a s nimi i nové brány, z nichž brány Vysoká a Pražská zdobí město do dnešních dnů. V tomto století prožívalo město velký rozvoj a kupříkladu zdejší pivo bylo známo i za hranicemi naší vlasti. V roce 1588 povýšil Rudolf II. Rakovník na královské město.
Historie pokračuje méně radostněji. V 17. a 18. století postihly Rakovník události spojené s třicetiletou válkou, morové rány a ničivá povodeň.
19. století je pak ve znamení bourání městského opevnění včetně Svatojilské a Lubenské brány, v roce 1833 vznikla v Rakovníku nejstarší reálná škola v Čechách, bouřlivě se rozvíjel průmysl. V roce 1875 byla založena Ottova mydlárna, která se nedlouho poté stala pojmem, Ottovo mýdlo s jelenem znal skutečně každý.
Dnes je Rakovník městem pracích prášků, dlaždiček a řady historických památek.

Detail mariánského sloupu.
Mariánský sloup z roku 1750.
Průčelí kostela sv. Bartoloměje.
Vysoká brána...
  info  
tohle bude zápátí