Rousínov

Rybník na zdejší návsi.

Rybník na zdejší návsi.

Rousínov byl založen za vlády Břetislava I., který přivedl do zdejšího kraje zajatce z vítězného tažení do Polska a lid z Červené Rusi. Tito zajatci se v kraji usadili a zanechali nám zde dodnes řadu místních názvů, mezi něž patří i jméno vsi Rousínova. Jeho vznik tedy můžeme datovat do do první poloviny 11. století.
Dnes v této vísce ležící nedaleko hradu Krakovce můžete obdivovat stavby lidové architektury, které byly ušetřena větších moderních zásahů.
Zdejší kostel je zasvěcen Narození Panny Marie a první zmínka o něm pochází z roku 1363. V Rousínově žije kolem 95 obyvatel.

Nápis na budově školy...
Budova bývalé školy.
Pohled na budovu bývalé školy.
Místní náves...
  info  
tohle bude zápátí