Hornický skanzen Mayrau

Hornická kapela Žehrovanka na Dni horníků.

Hornická kapela Žehrovanka na Dni horníků.

Jistě jste již někdy slyšeli zlidovělou píseň Cestička k Mayrovce. Vězte, že z dolu, o němž se zde zpívá můžete navštívit jako pozoruhodný hornický skanzen. Ale od začátku...
Hloubením dolu Mayrau ve Vinařicích u Kladna bylo zahájeno v roce 1874. V té době už byl kladenský revír největším dodavatelem uhlí v českých zemích. Šachta byla pojmenována po tehdejším předsedovi správní rady společnosti Pražská železářská, která důl hloubila, JUDr. Kajetánu Mayerovi. Za 120 let provozu dolu se zde vytěžilo 34 milionů tun uhlí.
Před ukončením provozu dolu Mayrau zde byl zřízen skanzen. Veřejnosti byl otevřen 19. srpna 1994. Byl zde uplatněn tzv. „model posledního pracovního dne“, tedy je zde zachován stav, jako by horníci právě včera odešli. Můžete se projít autentickými prostorami a prožít s horníkem jeho pracovní den od ranního pozdravu svačinářce až po sfárání do štoly. Průvodci jsou bývalí horníci, kteří zde pracovali. Můžete si zde prohlédnout tři těžní stroje, přičemž secesní Ringhoffer je předváděn návštěvníkům v provozu. Dále je zde k vidění několik expozic odvětví, které s dolem úzce souvisí: ať už se jedná o báňského záchranářství či lampovnu.
A co říci závěrem? Kamarádi, kamarádi, dolů sfárejme!

Důlní vozík poznamenaný lety provozu.
Žehrovanka při oslavách Dne horníků.
Oslavy Dne horníků.
Dobová tabule z roku 1958.
  info  
tohle bude zápátí