Fotogalerie skanzenu Mayrau

Těžní stroj Kooepe. Důlní svítilny. Dobíjení důlních lamp. Expozice geodetických přístrojů. Sprchy... Pokyny pro užívání důlní lampy. Historické důlní náčiní. Druhy uhlí... Důlní vozík poznamenaný lety provozu. Důlní vozík... Model štoly. Model těžní věže. Pohled na těžní stroj Kooepe z roku 1905. Stánky na Dni horníků. Oslavy Dne horníků. Šatní skříňky horníků. Socha horníka. Dýchací přístroj z roku 1930. Expozice nerostů. Těžní stroj Kooepe z roku 1905. Pohled na těžní stroj Kooepe. Hasící přístroje. Pomníky důlních neštěstí. Žebrota se zapovídá... Parní těžní stroj Kooepe. Důlní náčiní současnosti. Žehrovanka při oslavách Dne horníků. Pohled na důlní vozíky. Výklad v řetízkové šatně. Těžba uhlí znázorněná na modelu. Areál skanzenu. Důlní vozíky. Vstupní brána. Hornická kapela Žehrovanka na Dni horníků. Dýchací přístroje. Pracovní oděv horníka. Dobová tabule z roku 1958. Horníkovy spodky... Řetízková šatna. Expozice modelů těžních věží. Těžní věž na modelu.

  fotogalerie  
tohle bude zápátí