Okolí Třeboce:

Vrchol Džbán

Vrchol Džbán (1.4 km)

Vrchol Džbán o nadmořské výšce 535 m n. m.leží na opukovém hřbetu asi 3 km jihovýchodně od zříceniny hradu stejného jména..

... Vysílač nedaleko vrcholu.

Hředle

Hředle (3 km)

První písemná zpráva o této vísce, která leží ve džbánské pahorkatině, pochází z roku 1228. Do roku 1839 se jmenovala Řehly, za proktorátu...

... Sochy ze džbánské opuky v parku.

Kroučová

Kroučová (3 km)

Kostel sv. Markéty v této nevelké obci na Rakovnicku je typickou ukázkou stavby ze džbánské opuky. Připomínán je poprvé v roce 1352, v roce...

... Kostel sv. Markéty od západu.

Domoušice

Domoušice (4 km)

Oblast dnešních Domoušic byla osídlena odnepaměti, jak dokazují stopy starého hradiště dochovaného na nedalekých Rovinách. Samotná obec byla...

... Prastaré náhrobky na hřbitovní zdi.

Džbán

Džbán (5 km)

Hrad byl zbudován nejspíše koncem 13. století na místě někdejšího halštatského a slovanského hradiště. Jeho úkolem bylo střežit zdejší...

... Zbytky hradu na rozhraní Rakovnicka a Lounska.

Dolní Ročov

Dolní Ročov (5 km)

Původní klášter Nanebevzetí Panny Marie augustiniánského řádu založil zakladatel Ročova Albrecht z Kolovrat v roce 1373. Přestože za husitských...

... Klášter Nanebevzetí Panny Marie augustiniánského řádu.

Ročov

Ročov (5 km)

Zlatým věkem Ročova můžeme považovat druhou polovinu 19. století, kdy byl těsně spojen s rozvojem pěstování chmele. Tato plodina se ve spojitosti...

... Socha Panenky Marie.

Pochvalov

Pochvalov (5 km)

Tato víska obklopená chmelnicemi, o níž se poprvé dozvídáme v písemné zmínce z roku 1346, leží v přírodním parku Džbán. V jejím katastru...

... Kostel sv. Prokopa z 18. století.

Krupá

Krupá (5 km)

Obec Krupá leží 8 km severně od Rakovníka, na úpatí přírodního parku Džbán. První zmínka o ní pochází z roku 1353, její jméno je pak...

... Památník mistra Jana Husa z roku 1929.


tohle bude zápátí