Okolí Třeboce:

Vrchol Džbán

Vrchol Džbán (1.4 km)

Vrchol Džbán o nadmořské výšce 535 m n. m.leží na opukovém hřbetu asi 3 km jihovýchodně od zříceniny hradu stejného jména..

... Pohled na vysílač nedaleko vrcholu.

Hředle

Hředle (3 km)

První písemná zpráva o této vísce, která leží ve džbánské pahorkatině, pochází z roku 1228. Do roku 1839 se jmenovala Řehly, za proktorátu...

... Kostel Všech svatých.

Kroučová

Kroučová (3 km)

Kostel sv. Markéty v této nevelké obci na Rakovnicku je typickou ukázkou stavby ze džbánské opuky. Připomínán je poprvé v roce 1352, v roce...

... Kostel sv. Markéty postavený ze džbánské opuky.

Domoušice

Domoušice (4 km)

Oblast dnešních Domoušic byla osídlena odnepaměti, jak dokazují stopy starého hradiště dochovaného na nedalekých Rovinách. Samotná obec byla...

... Kostel sv. Martina v barokním slohu.

Džbán

Džbán (5 km)

Hrad byl zbudován nejspíše koncem 13. století na místě někdejšího halštatského a slovanského hradiště. Jeho úkolem bylo střežit zdejší...

... Zřícenina strážního hradu z konce 13. století.

Dolní Ročov

Dolní Ročov (5 km)

Původní klášter Nanebevzetí Panny Marie augustiniánského řádu založil zakladatel Ročova Albrecht z Kolovrat v roce 1373. Přestože za husitských...

... Barokní socha sv. Markéty na cestě do Smilovic.

Ročov

Ročov (5 km)

Zlatým věkem Ročova můžeme považovat druhou polovinu 19. století, kdy byl těsně spojen s rozvojem pěstování chmele. Tato plodina se ve spojitosti...

... Průčelí kostela.

Pochvalov

Pochvalov (5 km)

Tato víska obklopená chmelnicemi, o níž se poprvé dozvídáme v písemné zmínce z roku 1346, leží v přírodním parku Džbán. V jejím katastru...

... Kostel svatého Prokopa z 18. století.

Krupá

Krupá (5 km)

Obec Krupá leží 8 km severně od Rakovníka, na úpatí přírodního parku Džbán. První zmínka o ní pochází z roku 1353, její jméno je pak...

... Zdejší náves.


tohle bude zápátí