Okolí Rejštejna:

Kašperské Hory

Kašperské Hory (5 km)

Počátky horského městečka Kašperské Hory můžeme hledat ve 13. století a jsou spojeny s dolováním zlata, v 15. století pak zde bylo v provozu...

... Zdejší radnice.

Kašperk

Kašperk (6 km)

Hrad Kašperk byl založen roku 1356 Karlem IV kvůli ostraze hranice Českých zemí se sousedním Bavorskem, ochraně zlatonosné oblasti Kašperských...

... Severní strana hradu.

Antýgl

Antýgl (10 km)

Dřevěná rázovitá usedlost Antýgl leží na začátku naučné stezky Povydří u silnice ze Srní do Modravy.
Dvorec...

... na mapě.

Sušice

Sušice (11 km)

Oblast dnešní Sušice byla osídlena odedávna, jak to dokazují vykopávky z doby haštalské, z dob římských i příchodu prvních Slovanů, dokonce...

... Památník obětí města.

Kaple Anděla strážce

Kaple Anděla strážce (11 km)

Raně barokní kaple kaple Anděla strážce se tyčí nad Sušicí na kopci na pravém břehu řeky Otavy. Byla postavena kapucínským řádem na způsob...

... Pohled na kapli z jižní strany.

Tříjezerní slať

Tříjezerní slať (13 km)

Severozápadně od Modravy najdete vrchovištní rašeliniště, které nese jméno podle tří rašelinných jezírek. Největší z nich má rozlohu...

... na mapě.

Jezerní slať

Jezerní slať (14 km)

Rašeliniště Jezerní slať se rozkprostírá mezi Kvildou a Horskou Kvildou na ploše 103 hektarů. Leží nejen na hranici jižních a západních...

... na mapě.

Zámek Hrádek

Zámek Hrádek (14 km)

První zmínka o Hrádku pochází z roku 1298. Jedná se o darovací listinu, kdy Přibyslav z Hrádku daroval bratřím z kostela sv. Petra a Pavla v...

... Průčelí zámku.

Prášily

Prášily (16 km)

Tato šumavská víska se původně jmenovala Gattermayerova huť a vznikla při zdejší sklárně v polovině 18. století. Sklárna byla vyhlášena...

... Křížek na návsi.

Prášilské jezero

Prášilské jezero (17 km)

Prášilské jezero leží v ledovcovém karu nedaleko vísky

... Leží v nadmořské výšce 1080 m.


tohle bude zápátí