Okolí Horské Kvildy:

Jezerní slať

Jezerní slať (3 km)

Rašeliniště Jezerní slať se rozkprostírá mezi Kvildou a Horskou Kvildou na ploše 103 hektarů. Leží nejen na hranici jižních a západních...

... na mapě.

Antýgl

Antýgl (5 km)

Dřevěná rázovitá usedlost Antýgl leží na začátku naučné stezky Povydří u silnice ze Srní do Modravy.
Dvorec...

... na mapě.

Kašperské Hory

Kašperské Hory (10 km)

Počátky horského městečka Kašperské Hory můžeme hledat ve 13. století a jsou spojeny s dolováním zlata, v 15. století pak zde bylo v provozu...

... Budova zdejší radnice.

Tříjezerní slať

Tříjezerní slať (11 km)

Severozápadně od Modravy najdete vrchovištní rašeliniště, které nese jméno podle tří rašelinných jezírek. Největší z nich má rozlohu...

... na mapě.

Kašperk

Kašperk (13 km)

Hrad Kašperk byl založen roku 1356 Karlem IV kvůli ostraze hranice Českých zemí se sousedním Bavorskem, ochraně zlatonosné oblasti Kašperských...

... Východní věž hradu.

Stachy

Stachy (14 km)

Poprvé se o Stachách dozvídáme v písemné zmínce z roku 1578, kdy byly založeny jako osada kolem tehdejší sklárny. Stachy byly jednou z osmi...

... na mapě.

Prášilské jezero

Prášilské jezero (21 km)

Prášilské jezero leží v ledovcovém karu nedaleko vísky

... Leží v nadmořské výšce 1080 m.

Sušice

Sušice (21 km)

Oblast dnešní Sušice byla osídlena odedávna, jak to dokazují vykopávky z doby haštalské, z dob římských i příchodu prvních Slovanů, dokonce...

... Památník obětí města.

Kaple Anděla strážce

Kaple Anděla strážce (21 km)

Raně barokní kaple kaple Anděla strážce se tyčí nad Sušicí na kopci na pravém břehu řeky Otavy. Byla postavena kapucínským řádem na způsob...

... Křížek u zdi kaple.

Prášily

Prášily (22 km)

Tato šumavská víska se původně jmenovala Gattermayerova huť a vznikla při zdejší sklárně v polovině 18. století. Sklárna byla vyhlášena...

... Křížek na cestě do Prášil.


tohle bude zápátí