Okolí Modravy:

Antýgl

Antýgl (4 km)

Dřevěná rázovitá usedlost Antýgl leží na začátku naučné stezky Povydří u silnice ze Srní do Modravy.
Dvorec...

... na mapě.

Tříjezerní slať

Tříjezerní slať (4 km)

Severozápadně od Modravy najdete vrchovištní rašeliniště, které nese jméno podle tří rašelinných jezírek. Největší z nich má rozlohu...

... na mapě.

Jezerní slať

Jezerní slať (9 km)

Rašeliniště Jezerní slať se rozkprostírá mezi Kvildou a Horskou Kvildou na ploše 103 hektarů. Leží nejen na hranici jižních a západních...

... na mapě.

Prášilské jezero

Prášilské jezero (15 km)

Prášilské jezero leží v ledovcovém karu nedaleko vísky

... Lesní potok nedaleko jezera.

Kašperské Hory

Kašperské Hory (15 km)

Počátky horského městečka Kašperské Hory můžeme hledat ve 13. století a jsou spojeny s dolováním zlata, v 15. století pak zde bylo v provozu...

... Kostel svaté Markéty na náměstí.

Prášily

Prášily (17 km)

Tato šumavská víska se původně jmenovala Gattermayerova huť a vznikla při zdejší sklárně v polovině 18. století. Sklárna byla vyhlášena...

... Botanická zahrada v Prášilech.

Kašperk

Kašperk (18 km)

Hrad Kašperk byl založen roku 1356 Karlem IV kvůli ostraze hranice Českých zemí se sousedním Bavorskem, ochraně zlatonosné oblasti Kašperských...

... Hrad založen Karlem IV roku 1356.

Stachy

Stachy (21 km)

Poprvé se o Stachách dozvídáme v písemné zmínce z roku 1578, kdy byly založeny jako osada kolem tehdejší sklárny. Stachy byly jednou z osmi...

... na mapě.

Sušice

Sušice (24 km)

Oblast dnešní Sušice byla osídlena odedávna, jak to dokazují vykopávky z doby haštalské, z dob římských i příchodu prvních Slovanů, dokonce...

... Dům Rozacínovský (stará lékárna).

Kaple Anděla strážce

Kaple Anděla strážce (25 km)

Raně barokní kaple kaple Anděla strážce se tyčí nad Sušicí na kopci na pravém břehu řeky Otavy. Byla postavena kapucínským řádem na způsob...

... Pohled z jižní strany.


tohle bude zápátí